Zgłoszenie

         Gimnazjum przesyła czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa do organizatora zawodów mailem lub pocztą tradycyjną do dnia 23.05.2017r.  na adres:

Stowarzyszenie Polska – Świat, ul. Legionów 30, 43-300 Bielsko-Biała, mail: stowarzyszenie@polska-swiat.org.pl

    Gimnazjum chcące wziąć udział w zawodach deklaruje jedną drużynę trzyosobową (drużyna może być mieszana – dziewczyny i chłopcy)

Icon Regulamin zawodow.pdf (290.0 KB) Icon Karta uczestnictwa.pdf (241.6 KB)