Współpraca z MON

Zawody odbywają się dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

 Wsparcie poprzez Realizację Zadania Publicznego pt. Obronność Państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojsko Polskie Wojsko Polskie