Organizator

Stowarzyszenie Polska-Świat

ul. Legionów 30, 43-300 Bielsko-Biała

tel/fax: 33 822 07 28, 811 76 58

e-mail: zawody@sprawni-jak-kadeci.pl

Stowarzyszenie Polska Świat  Stowarzyszenie Polska Świat

Organizacja Pozarządowa o Statusie Pożytku Publicznego - Stowarzyszenie

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000111900

data wpisu, rejestracji lub utworzenia 14.05.2002

NIP 937-23-80-400 nr. REGON 072255988

Bank Gospodarki Żywnościowej oddział Bielsko-Biała, numer konta: 60203000451110000001347810